זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר- לרבות שם, סימני המסחר, לוגו, עיצוב האתר, תכנים המתפרסמים בו על-ידי איגוד מאמני הכדורגל בישראל (להלן: האיגוד) או מטעמו, כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הינן של איגוד מאמני הכדורגל בישראל בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו המפורשת של איגוד מאמני הכדורגל בישראל בכתב ומראש.כל השמות והסימנים (לוגו) של איגוד מאמני הכדורגל בישראל והחומר המקצועי המוצג באתר, הינם קניינו של איגוד מאמני הכדורגל בישראל, בין אם הסימנים רשומים ובין אם לאו. כל השמות והסימנים שאינם שייכים לאיגוד מאמני הכדורגל בישראל ונמצאים באתר הם כולם קניינם של בעליהם השונים. איגוד מאמני הכדורגל בישראל לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהעתקה ו/או שימוש לא מורשה בקניינם של צדדים שלישיים באתר. דבר באתר זה לא נועד להעניק רישיון או זכות לשימוש בשמות, סימנים, תמונות או סימני מסחר כלשהם. שום פעולה של הורדה למחשב, העתקה, הפצה אחרת או שעתוק מהאתר לא תיחשב כמעבירה לך זכות לתוכנה או חומר כלשהם באתר. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינים של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמה בכתב ומראש. כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר, ככל שניתן לעשות כן באתר, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה לאיגוד מאמני הכדורגל בישראל רישיון – חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתו.  
אמצעי פניה לאיגוד מאמני הכדורגל בישראל: בדואר לכתובת: דרך אבא הלל 299 אצטדיון ר"ג מיקוד 52134 בפקס לפקס: 03-6171540בטלפון : 03-6171556 בדואר אלקטרוני : ifca@ifca.co.il
צרו איתנו קשר:
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה